Ytbehandlingar

Här ser du våra tjänster

Betning

Betning innebär att man behandlar metallen i en syra eller syrablandning. Betning ingår oftast som en del i förbehandlingen av metaller före metallbeläggning. Betningens uppgift är att avlägsna oxider och slagg från valsning, värmebehandling, svetsning etc. med inget eller ringa angrepp på basmetallen.
Läs mer

Elpolering

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär. Elpolering av rostfritt föregås ofta av betning.
Läs mer
Huskvarna Elektrolytpolering är specialister när det gäller elpolering och betning på rostfritt stål.
ABHE KONTAKTINFO
Huskvarna Elektrolytpolering - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se