Betning

Vad är Betning?

Betning innebär att man behandlar metallen i en syra eller syrablandning. Betning ingår oftast som en del i förbehandlingen av metaller före metallbeläggning men utförs ibland som enskild operation. Betningens uppgift är att avlägsna oxider och slagg från valsning, värmebehandling, svetsning etc. med inget eller ringa angrepp på basmetallen.

Betning görs exempelvis på rostfritt stål med svetsfogar som genom betningen blir rena. Om man inte gör det är risken stor att korrosionsangrepp kan uppkomma i svetsfogama. Därefter passiveras stålet ofta i salpetersyra eller kromat.

Betning av koppar görs ofta efter lödning, pressning och bockning. Metallytan blir därigenom helt ren och får ett dekorativt utseende. Ibland passiverar man kopparen efter betning genom kromatering
Betning
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Vad vi erbjuder

Vi har ersatt vår förra betningsanläggning med en ny större och modernare. Detta har lett till att arbetet blivit effektivare, säkrare och mer miljövänligt. En av de största föredelarna är storleken, vår nya anläggning är betydligt större och klarar av både mycket större produkter eller flera under en kortare tid.

Med lång erfarenhet och en expertis inom området kan våra kunder vara säkra på att få ett professionellt resultat.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Betning görs exempelvis på rostfritt stål med svetsfogar som genom betningen blir rena. Om man inte gör det är risken stor att korrosionsangrepp kan uppkomma i svetsfogama. Därefter passiveras stålet ofta i salpetersyra eller kromat.

Betning av koppar görs ofta efter lödning, pressning och bockning. Metallytan blir därigenom helt ren och får ett dekorativt utseende. Ibland passiverar man kopparen efter betning genom kromatering.

Betning av stål görs för att avlägsna rost, anlöpning och för att göra ren svetsfogar. Efter betning fosfaterar man ofta för att slutligen lackera detaljen.

Huskvarna Elektrolytpolering är specialister när det gäller elpolering och betning på rostfritt stål.
ABHE KONTAKTINFO
Huskvarna Elektrolytpolering - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se